Professor:Carme Pastor
Durada:18h en 9 sessions
Inici/final i Dia:DL matí: DEL 24 D’ABRIL AL 3 DE JULIOL
Dilluns de 10.30 a 12.30 h

.DM tarda: DEL 25 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts de 17.15 a 19.15 h

DM vespre: DEL 25 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts de 19.30 a 21.30 h

Preu:73,83 € (suplement 4€)

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i poder recuperar mobles i petits objectes de fusta i redecorar-los.

Objectiu del taller
Tot i que es tracta d’un taller elemental de restauració / renovació de mobles, s’utilitzaran un seguit de coneixements i tècniques que els alumnes cal que coneguin per poder dur a terme un bon aprenentatge i experimentar la satisfacció personal que proporciona la feina ben feta per un mateix.

Metodologia
La primera sessió serà de principis teòrics. Al llarg de la sessions s’utilitzaran un seguit d’estratègies pedagògiques amb les quals se centrarà tota la metodologia a fer que els assistents siguin part activa del procés i amb capacitat de decisió, sempre sota la direcció de la tallerista.

Programa

Tema 1: Criteris de restauració. Les fustes i les seves patologies (fongs, xilòfags, etc.). Aprendre a valorar l’estat de conservació d’un moble.

Tema 2: Neteja dels mobles per acció mecànica i per acció química.

Tema 3: Desinfecció amb Xilamón® o productes específics.

Tema 4: Consolidació dels mobles.

Tema 5: Reintegració de parts perdudes o en mal estat.

Tema 6: Tints reversibles i estucats.

Tema 7: Tapar els forats amb ceres o estucs.

Tema 8-9: Acabats dels mobles amb productes naturals o productes sintètics.

Material que s’ha de portar
Cal portar un moble de fusta petit (una cadira, un mirall, una capsa, etc). La resta de materials s’explicarà el primer dia de taller.

Suplement econòmic
Serà de 4 € pel material comú. Pel que fa al material personal, en parlarà la tallerista el primer dia.

A qui va destinat
El taller està pensat per a tothom que vulgui introduir-se en la restauració i/o la renovació de mobles/objectes sense coneixements previs, així com per a aquells que en tenen nocions bàsiques i volen ampliar els coneixements.